xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

美高梅游戏网站

当前位置:美高梅游戏网站 > 美高梅游戏网站 > js快速排序的实现代码

js快速排序的实现代码

来源:http://www.gd-chuangmei.com 作者:美高梅游戏网站 时间:2019-09-03 12:10

但是有不少的书本讲得并不是很清楚,而且不同的教材的实现方式也不尽相同,
我这里将最简单的快速排序的思路写出来供大家参考。

希望不管是使用什么语言都能从这个简单的代码里很方便的掌握快排思路与编写方式

复制代码 代码如下:

function quick_sort(list, start, end) { 
      if (start < end) { 
        var pivotpos = partition(list, start, end);   //找出快排的基数 
        quick_sort(list, start, pivotpos - 1);        //将左边的快排一次 
        quick_sort(list, pivotpos + 1, end);          //将右边的快排一次 
      } 
    } 

     
    //将一个序列调整成以基数为分割的两个区域,一边全都不小于基数,一边全都不大于基数 
    function partition(list, start, end) { 
      var pivotpos = start; 
      var pivot = list[start]; 
      var tmp; 
      for(var i = start + 1; i <= end; i ++) { 
        if (list[i] < pivot) { 
          tmp = list[i]; 
          pivotpos += 1; 
          list[i] = list[pivotpos]; 
          list[pivotpos] = tmp; 
        } 
      } 

      tmp = list[start]; 
      list[start] = list[pivotpos]; 
      list[pivotpos] = tmp; 
      return pivotpos; 
    } 

     
    var list = [8,2,4,65,2,4,7,1,9,0,2,34,12]; 

    quick_sort(list, 0, list.length);

我这里将最简单的快速排序的思路写出来供大家参考。 希...

本文由美高梅游戏网站发布于美高梅游戏网站,转载请注明出处:js快速排序的实现代码

关键词:

上一篇:js中小数转换整数的方法

下一篇:没有了